י 363) בולבול צהוב-שת,
White-spectacle Bulbul
White-spectacle Bulbul
White-spectacle Bulbul


Pycnonotus xanthopygos
Pycnonotus xanthopygos
Pycnonotus xanthopygos


:בולבול צהוב-שת
, ציפור שיר בינונית בגודלה המרבה להשמיע את קולה ולזמר ומכאן שמה
. בולבול בערבית - זמיר
. הראש והצואר שחורים, חלקי הגוף העליונים חומים אפרפרים
. הגחון אפרפר בהיר וכתם צהוב בולט על השת
. קשתית העין של הזכר שחורה ושל הנקבה אדומה
. עיגול לבן בולט סביב העין, המקור והרגלים כחלחלים שחורים
. בית גידולו משתרע מטורקיה בצפון דרך סוריה, לבנון, ישראל ועד לדרום חצי האי ערב
. מקום חיותו, כל מקום שיש בו עצים, גנים ומטעים ובקרבת מגורי אדם
. נמנע משטחים פתוחים, משדות וערבות עשב
. בארץ מצוי שכיח ביותר בכל חלקי הארץ
. הבולבול משמש כציפור הלאומית של בחריין
Subspecies and Distribution.
Pycnonotus xanthopygos Breeds in Middle East from C-S Turkey. W C and S Arabia, W Syria, Lebanon, W Jordan, Israel and Sinai. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
19 cm, 31-43 g, wingspan26-31 cm. Similar in appearance and behaviour to P. barbatus, differing most markedly in blacker head, grey-white eye-ring, and yellow vent. Sexes similar, no seasonal variation.
Habitat.
Mediterranean and subtropical. Ranges from sea-level to above 2000 m on moist highlands, in moister valleys with trees by rivers at no great altitude, and in plantations as well as in gardens, orchards, groves, and thickets, chiefly in coastal strip.
Food and Feeding.
Diet based on fruit, seeds, and insects. occasionally leaves, flowers, and nectar.
Insects often taken in flight, especially at dusk, by swooping up like Bee-eater from tree perch. Also by pecking from foliage, sometimes in brief hover.
Breeding.
May-Jul in Middle East, Apr-Aug in Israel, late Apr in Oman. Nest site in bush or low palm.
Nest small cup of thin twigs, grass stems, moss, and leaves, sometimes also string and wool. Lined with hair, shredded bark and rootlets.
2-4 eggs, sub-elliptical, smooth and glossy, light violet to pinkish-white, well marked with violet or red-brown and grey spots and speckles. Incubation about 14 days.
Movements.
Apparently sedentary.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Commonest, no information on range changes or population trends.
Israel.
In Israel subspecies Pycnonotus xanthopygos resident, abundant throughout the country.

Pycnonotus xanthopygos
(in Israel)

Pycnonotus xanthopygosHOME NEXT